Sep 13, 2011

ரீமிக்ஸ் பாடல் உருவாக்க மென்பொருள்நீங்கள் பல ஆடியோ துண்டுகளை வெட்டி ஒரு ஆடியோ கோப்புகளை சேர்க்க உதவும் ஒரு உன்னத ஆடியோ கருவியாக உள்ளது. இவோசாப்ட் எம்பி3 கட்டர் ஜாய்னர் இசை ஆர்வலர்களுக்கு வரமாகும். இதில் பல பாடல்களின் பிடித்த பகுதிகளை வெட்டி ஒரு ரீமிக்ஸ் பாடலாக உருவாக்க முடியும்.

தரவிறக்க சுட்டி

Related Posts

ரீமிக்ஸ் பாடல் உருவாக்க மென்பொருள்
4/ 5
Oleh