Aug 18, 2011

பன்றி இறைச்சி நீரிழிவை ஏற்படுத்தும்!


பன்றி இறைச்சி சாப்பிடுவோருக்கு நீரிழிவு நோய் தாக்கக்கூடிய அபாயம் 50% ஆல் அதிகரிப்பதாக ஓர் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.


அமெரிக்காவின் ஹர்வார்ட் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆராட்சியாளர்களால் நீரிழிவு தொடர்பில் 14 வயது முதல் 28 வயதுக்குற்பட்ட சுமார் 4,40,000 ஆண்கள் மற்றும் பெண்களிடையே நடாத்தப்பட்ட ஆய்விலே பன்றி இறைச்சி சாப்பிடாதவர்களைக் காட்டிலும், அதனை சாப்பிடுவோருக்கு நீரிழிவு நோய் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு 50% ஆல் அதிகரித்து காணப்படுவதாக தெரியவந்துள்ளது.

Related Posts

பன்றி இறைச்சி நீரிழிவை ஏற்படுத்தும்!
4/ 5
Oleh