Jul 27, 2011

விண்டோஸ் 7 ல் Run Command யை Start மெனுவில் இடம்பெற செய்வது எப்படி?


Run Command யை Start மெனுக்கு கொண்டு வர Windows7


Start மெனுவில் Right click செய்து Properties யை தேர்தெடுக்கவும்.
படம் 1 யை பார்க்கவும்.


வரும் விண்டோவில் StartMenu டேபை கிளிக் செயவும்.
அதில் Customize பட்டனை அழுத்தவும். படம் 2 யை பார்க்கவும்.
Run Command என்ற செக்பாக்சில் டிக் செய்யவும்.
படம் 3 யை பார்க்கவும்.

Start மெனு பட்டையில் Run Command தோன்றுவதை படம் 4 ல்
பார்க்கலாம்.

Related Posts

விண்டோஸ் 7 ல் Run Command யை Start மெனுவில் இடம்பெற செய்வது எப்படி?
4/ 5
Oleh